EM39. Visor de Caràcters

Episodi 39 del podcast Escriure amb un Mac

¿A quina profunditat es pot arribar en la utilització del Visor de Caràcters d’OS X a l’hora de teclejar caràcters de tota mena, com ara fletxes, signes de puntuació diversos, vocals amb diacrítics, consonants amb diacrítics, lletres gregues, lletres ciríl·liques, símbols matemàtics, signes de transcripció fonètica…? El darrer episodi d’Escriure amb un Mac vol ser una […]

  Continua llegint

Mellel vs Nisus

The word processor Mellel

The first characteristic that emerges when you start using Mellel is how fast the application reacts to actions. I attribute it to its being based on XML. The second is how styles are organised. Paragraph and character styles are separate entities, so I can have one paragraph style for quotations and different character styles for […]

  Continua llegint

Quark en el món Mac

Fa il·lusió veure aparèixer QuarkXPress 2015 al lloc web de Macworld («QuarkXPress 2015 review: Chock full of new features requested by you»). Molts membres de la comunitat dels componedors de text i dels dissenyadors de mitjans impresos utilitzen amb gust ordinadors Mac, i Quark hi afegeix l’oportunitat de fer vida fora d’Adobelàndia. Hi ha dos […]

  Continua llegint

Quark in the Mac world

It’s a joy to see QuarkXPress 2015 featured on Macworld’s website («QuarkXPress 2015 review: Chock full of new features requested by you»). Many members of the community of typesetters and print media designers have always been keen on using Mac computers, and Quark adds to that the opportunity to live a life outside Adobeland. There […]

  Continua llegint

Mellel, good news

The text processor Mellel is Nisus Writer’s competition, and it has overtaken it.

I feel sorry for Nisus Writer people, but Mellel (38,99€ at the Mac App Store) has just made a huge step forward: in the middle of June its sibling application for iPad came to light (19,99€ a l’App Store). According to its presentation on the web, there is “complete fidelity” between the documents on the […]

  Continua llegint

Mellel, una bona notícia

El processador de textos Mellel és la competència de Nisus Writer, i li ha passat al davant.

Em sap greu per la gent de Nisus Writer, però Mellel (38,99€ a la Mac App Store) ha fet un gran salt endavant: a mitjan juny en va sortir l’aplicació germana per a iPad (19,99€ a l’App Store). Segons la presentació a la botiga d’aplicacions, hi ha una compatibilitat completa entre les versions dues versions, […]

  Continua llegint