as

Scrivener no és un programa senzill

En relació amb la possibilitat de compilar un esborrany en Scrivener, he llegit això fa poc, en un apunt del blog d’una escriptora (a partir d’una repiulada del compte de Twitter ScrivenerApp):

Then when you’re ready, you hit a button and it spits out a formatted manuscript or e-book.

No crec que es pugui arribar a fer una tal afirmació. Per començar, la finestra Compile del programa proporciona la funcionalitat de la compilació en forma doble, i en cada una de les dues opcions es presenta un bon nombre de configuracions possibles (a la imatge, l’opció resumida, Summary):

 

Pantalla Compilar projecte
A més a més, totes les caselles i menús desplegables tenen funcions que requereixen de l’autor un coneixement del seu abast, la qual cosa comporta haver fet un exercici d’assaig i error abans de treure’n un resultat òptim.

En la meva opinió, Scrivener, per bé que sigui una eina potent per escriure materials llargs i complexos, solament pot esdevenir una tal cosa després d’un entrenament que m’atreviria a qualificar de llarg.

as

QuarkXPress and InDesign as tools for copy editors?

Typesetters are those who tinker with the text inside the text boxes when working with QuarkXPress and InDesign. They have to deal with unexpected end-of-line word divisions and the behaviour of words not yet in dictionaries. What QuarkXPress and InDesign offer is a way to keep custom word divisions and to create user-defined dictionaries. Consequently, in this matter, shouldn’t typesetters and copy editors be allies?

To be honest, there is more than that. Copy editors would be grateful to replace Word with Quark or InDesign. In addition to end-of-line word divisions, they would be able to control the use of hard and thin spaces, soft hyphens and particular Unicode characters. Not only would they be more efficient, they would work a lot more comfortably.

I definitely can see these two page-layout applications as tools for keeping a tight rein on the text and a valuable asset for copy editors.