Scrivener no és un programa senzill

Es diuen coses de Scrivener que no són certes.

En relació amb la possibilitat de compilar un esborrany en Scrivener, he llegit això fa poc, en un apunt del blog d’una escriptora (a partir d’una repiulada del compte de Twitter ScrivenerApp):

Then when you’re ready, you hit a button and it spits out a formatted manuscript or e-book.

No crec que es pugui arribar a fer una tal afirmació. Per començar, la finestra Compile del programa proporciona la funcionalitat de la compilació en forma doble, i en cada una de les dues opcions es presenta un bon nombre de configuracions possibles (a la imatge, l’opció resumida, Summary):

 

Pantalla Compilar projecte
A més a més, totes les caselles i menús desplegables tenen funcions que requereixen de l’autor un coneixement del seu abast, la qual cosa comporta haver fet un exercici d’assaig i error abans de treure’n un resultat òptim.

En la meva opinió, Scrivener, per bé que sigui una eina potent per escriure materials llargs i complexos, solament pot esdevenir una tal cosa després d’un entrenament que m’atreviria a qualificar de llarg.