as

EM45 i 46. Aplis integrades i no

Va ser divertit elaborar els episodis 45 i 46 del podcast (a iTunes i a Vimeo). Hi hauria pogut incloure més aplicacions, però no tenia ganes de de posar-n’hi cap de què no tingués ganes de parlar. Escriure amb un Mac no és un canal periodístic, sinó solament de divulgació. De vegades hi faig crítica, però no d’una manera sistemàtica.

Per cert, ¿algú sap com vaig obtenir les icones de les aplicacions d’iOS? Ho vaig fer mitjançant una petita aplicació gratuïta creada pel gran Brett Terpstra: ItunesIcon (versió 2.2).

as

La convergència d’OSX i iOS

Va ser el dia 2 de juny del 2014 que me’n vaig adonar: la ratlla divisòria entre OS X i iOS s’havia difuminat, la integració començava a ser de debò. Era la presentació d’Apple a la Worldwide Developer Conference d’aquell any i s’hi llançaven dos sistemes operatius nous: OS X Yosemite i iOS 8. Les novetats van ser nombroses: Continuity, iCloud Drive, marcatge en Mail, Handoff, trucades de telèfon al Mac i ni més ni menys que un llenguatge de programació nou, Swift. Recomano de debò visionar-la, a iTunes o en aquest enllaç web.

La llista d’aplicacions de la plataforma Apple que es presenten en versió doble, OS X i iOS, creix sense parar. N’hi ha que ofereixen sincronització mitjançant Dropbox, però la gran majoria ja la implementen mitjançant iCloud. Només cal veure el pas que ha fet Don McAllister en el seu canal de screencasts de subscripció, Screencastsonline: el 2016 els dos canals que abans corresponien als dos sistemes operatius s’han fusionat en un de sol; solament en casos excepcionals els episodis se cenyeixen a un dels dos entorns.

El valor afegit per a les aplicacions que significa presentar-se en versió doble s’ha fet evident fa només uns quants dies, arran del llançament de la nova TextExpander i la reacció dels usuaris que la utilitzen. Els seus creadors, Smile, han transformat la versió 6 en un servei de subscripció, i de seguida han començat a sortir comentaris sobre les alternatives per a qui vulgui continuar disposant de la mateixa funcionalitat sense haver de comprometre’s a una quota mensual o anual.

El cas és que el servei que ofereix TextExpander és de gran utilitat: permet escriure segments de text mitjançant abreviacions configurades per l’usuari. Personalment, utilitzo dos models d’abreviacions, o bé una expressió de quatre caràcters o bé una de sis. Una drecera de quatre caràcters és, per exemple, amam, que es desplega en a més a més —i al seu torn Amam dóna A més a més—; eaum tecleja automàticament Escriure amb un Mac. Una de sis caràcters és eeggmm, que desplega el correu electrònic d’Escriure amb un Mac. Els altres sistemes que utilitzen molts usuaris per crear abreviacions són un punt i coma al davant de l’expressió, o un asterisc, o un simple punt.

L’alternativa que destaca més, pel fet que ofereix aplicacions germanes per a OS X i iOS, és TypeIt4Me. Totes les altres queden enrere perquè no compleixen aquest requisit. Malgrat això, crec que acabaré comprant Typinator, que existeix només en OS X, perquè en l’iPad molt rarament necessito aquesta funcionalitat i hi puc continuar disposant de Textexpander 3 durant un quant temps més.

Altres possibilitats serien aText, només per a OS X, i Keyboard Maestro, que fa moltes funcions més enllà del desplegament de segments de text i que requereix un aprenentatge més llarg que les altres aplicacions. Un bon article que exposa els pros i contres de totes aquestes alternatives és «Notre sélection d’alternatives à TextExpander sur Mac et iOS», del lloc web Slice42, en francès. Un altre, en anglès, és el de TJ Luoma: «TextExpander 6 (Or: “How NOT to launch your SaaS”)».

as

Web to PDF on iOS

After experiencing the limitations of PDF usage with iBooks on iOS (“Weaknesses of iOS: Annotating in iBooks”), I tried to save a web page as PDF using other apps on iOS. This is what happened:

– I used the ‘Web to PDF’ action in iCab browser. The app chosen as destination was Goodreader, which couldn’t open the newly created file.
– On Safari, I tried using the ‘Save to Dropbox’ button in the Sharing menu, but the PDF created was not paginated and not well finished.
– On Safari again, I triggered the ‘Make PDF’ action extension from Workflow (available in its gallery) after tapping on the Run Workflow button in the Sharing menu. It ended up well, but was the slowest thing I ever did on the iPad.

We sometimes forget how young and green the mobile technology is.

as

Punts flacs d’iOS: Anotacions a iBooks

Fem els passos següents:

– Agafem una pàgina en Safari que volem conservar i passem-la per l’acció Save PDF to iBooks del botó compartir.
– Es fa la conversió a PDF i automàticament el document resultant s’obre en iBooks, però l’única cosa que s’hi pot fer és crear marcadors (bookmarks).
– Al PDF, no intenteu destacar text, inserir una fletxa o un requadre o escriure una nota; no es pot.
– Tampoc es pot enviar aquest document a la carpeta de Previsualització (Preview) d’iCloud Drive.

Accions possibles en iBooks quan selecciones text: copiar, definir i cercar
Les accions permeses en iBooks quan selecciones text en un PDF no inclouen destacar-lo.
Botó Compartir en iBooks, que permet imprimir el document i enviar-lo per correu electrònic
El botó ‘Compartir’ en iBooks d’iOS no permet a l’usuari enviar el document a la carpeta Previsualització d’iCloud Drive.

És un punt flac o més aviat una deficiència palmària del sistema operatiu?

as

Weaknesses of iOS: Annotating in iBooks

This is how the test goes:

– Take a page in Safari you want to keep and pass it through the ‘Save PDF to iBooks’ sharing action.
– You automatically get the new PDF opened in iBooks, but the only thing you can do in it is inserting a bookmark.
– Don’t try to highlight text, add an arrow or a square or write a comment; such actions aren’t possible.
– You cannot even send this document to the Preview folder in iCloud Drive.

The Sharing action in iBooks on iOS
The ‘Sharing’ action in iBooks on iOS doesn’t allow the user to send the document to the Preview folder in iCloud Drive.
Actions when selecting text on a PDF in iBooks
The actions provided by the app when selecting text on a PDF don’t include highlighting it.

Is that a weakness or a conspicuous failure?

as

PDF management across devices

I’ve recently talked about PDF workflows in this threat, where someone asked for feedback about using Papers 3 and Devon Think Pro. I cannot bring up anything about Devon Think, which I haven’t used, but someone did, and it turns out both applications complement each other satisfactorily.

I’ve already reviewed Papers 3 here (in Catalan). I commented on my experience with it and explained why I dropped it. Needless to say, my personal experience is nothing more than a single testimony. Anyway, I kept looking for a solution I can adopt and it turns out I may have found it. It’s called EagleFiler and I plan to use it in conjunction with Goodreader, that is to say, I will place my libraries in the Goodreader folder in iCloud Drive, so that I can access all the documents stored in them from every Apple device.

EagleFiler-finestra

Prior to any other consideration, there’s the issue with iCloud Drive and some folders not showing up in it, which is something that happened to me. The solution has been to completely sign out from iCloud (only in the main machine, in my case), then restarting the computer and eventually signing in again. Once the Goodreader folder on place, trying EagleFiler has proven to be easy. The big inconvenience is that the main Photos library has to be uploaded to the cloud from scratch.

With EagleFiler, I can create different libraries. In Goodreader on the iPad, I see those libraries on the iCloud folder. The iCloud syncing process isn’t fast, not even close. However, as iCloud Drive files get backed up on the iMac and the MacBook Pro, I feel save. Moreover, with a €0.99 cents fee per month, I can store up to 50GB in it. EagleFiler picks the PDF metadata and Finder tags already assigned to files. Consequently, the best practice is to apply tags to files and fill in the PDF metadata (I use PDFpen for that) prior to adding any file to the EagleFiler library of choice.

One of the most valuable features of EagleFiler, in my humble opinion, is that its libraries are an open format. In order to guarantee data integrity, documents are not processed. They are stored as-is. That’s exactly what I needed. In general, EagleFiler’s interface and the integration with Goodreader may not make the ideal environment to most people. To me, they do.

Summing up, I encourage anyone in need of a good workflow to deal with PDFs to look at these two applications. Give them a try. Why not?