as

Tornen les aplis de la SummerFest

La col·lecció d’aplicacions és molt maca. Els seus creadors conformen un grup de programadors que treballen per dotar l’escriptura de bona tecnologia: «[…] artisans who are working to transform research and writing for a new era», diu la pàgina de promoció. Del conjunt d’aplis, ja en tinc unes quantes. Deixeu-me comentar-ne alguna.

Sóc un usuari orgullós de Nisus Writer Pro, amb el qual es coordina molt bé Bookends. Aquesta darrera permet inserir codis de les referències bibliogràfiques en un text de Nisus; al final de la redacció, es pot dir a Nisus que creï automàticament la bibliografia a partir dels codis de tot el document.

Exemple de Bookends
Exemple de Bookends.

També tinc Scapple i Scrivener, que comparteixen creadors. Utilitzo molt poc Scapple perquè els mapes mentals no casen gens amb la meva manera de concebre els continguts. Sí que escric amb Scrivener. Hi tinc uns quants projectes que estan en un estat creixement i que, gràcies a Scrivener, poden ser reordenats en qualsevol moment i reescrits en qualsevol punt del contingut.

Ja fa un quant temps vaig comprar Aeon Timeline, que va passar no fa gaire a la versió 2. Hi vaig anotant dades relacionades amb cultura general, però també de temes específics. No tinc Devonthink Pro Office, però sí Devonthink Personal, que he comprat recentment amb el propòsit de crear un sistema d’etiquetes que em resulti pràctic i fiable.

Pel que fa a PDFpen, crec que és millor comprar-ne la versió Pro, però la versió normal pot servir per començar a conèixer-la i comprar més endavant una ampliació a la Pro. Acaben de pujar a la versió 9, que incorpora una eina que considero una gran millora: l’eina mà. En parlo en un petit article a Medium.

Eina mà en PDFpen Pro
Eina mà en PDFpen Pro.

Veurem si en temps venidors puc comentar alguna cosa sobre DevonAgent, HoudahSpot i BBEdit. Espero haver suscitat en algú una espurna d’interès per alguna d’aquestes aplis. Són bona gent que fan bona feina entorn de l’experiència d’escriure.

as

Mellel vs Nisus

The first characteristic that emerges when you start using Mellel is how fast the application reacts to actions. I attribute it to its being based on XML. The second is how styles are organised. Paragraph and character styles are separate entities, so I can have one paragraph style for quotations and different character styles for Italian, English (UK), Catalan… And there are page styles, too. In regard to both features, Mellel drifts apart from Nisus, which is based on RTF and has a more standard approach to styles.

It’s hard on everyone to start using a word processor from scratch, but many documents cannot be written in plain text. It’d be worse to pay a monthly subscription to Adobe or to buy a QuarkXPress 2015 one-time license. In my opinion, Mellel is well worth the effort.

as

Mellel, good news

I feel sorry for Nisus Writer people, but Mellel (38,99€ at the Mac App Store) has just made a huge step forward: in the middle of June its sibling application for iPad came to light (19,99€ a l’App Store). According to its presentation on the web, there is “complete fidelity” between the documents on the two platforms.

Mellel is a text processor intended to handle long documents, even if they are written in non-Latin alphabets. One Mellel’s functionality that seems to be ahead of what Nisus Writer offers is the management of word partitions. We’ll have to buy both applications to assess their virtues by ourselves.

as

Mellel, una bona notícia

Em sap greu per la gent de Nisus Writer, però Mellel (38,99€ a la Mac App Store) ha fet un gran salt endavant: a mitjan juny en va sortir l’aplicació germana per a iPad (19,99€ a l’App Store). Segons la presentació a la botiga d’aplicacions, hi ha una compatibilitat completa entre les versions dues versions, de sobretaula i de dispositiu mòbil.

Mellel és un processador de textos pensat per crear documents llargs i també que s’escriguin en llengües amb alfabets diferents del llatí. Una funcionalitat que sembla que està molt per davant del que ofereix Nisus Writer és la gestió de les particions de paraules. Haurem de fer el pas i comprar les dues aplis per comprovar en primera persona les virtuts que s’hi entreveuen.

as

Summerfest 2015 sale

Thanks to a post on Macdrifter blog, I’ve come to know that a group of independent developers have got together to offer a 25% save on their apps. There’s a code you have to use to get the discount: SUMMERFEST2015. Here is the link:

http://www.eastgate.com/Tinderbox/Specials/SummerFest.html

The applications make an appealing list:

 • Aeon Timeline
 • Bookends
 • DevonThink Pro Office
 • Nisus Writer
 • Scrivener
 • Take Control Books (no, these are not an app)
 • Tinderbox

I could talk a lot about Nisus Writer, Scrivener and Bookends, which I already own and use, and about Take Control books, but there’s an app in the list I’ve been waiting for: Aeon Timeline. It’s used to build timelines, namely, sequences of tokens in a line of time. These tokens can store images (maybe other media too). Timelines are useful when studying history, but they can be used to classify other types of contents, too.

There’s a Scrivener template which makes possible to sync a Scrivener project with a timeline in Aeon Timeline. That template has been talked over in the Scrivener users group in Google+.

Well, then, the Summerfest 2015 sale is a good way to step forward and try a few new apps, if not one. I’m already at it.

as

Promoció Summerfest 2015

Gràcies a una entrada en el blog de Macdrifter, he sabut que uns quants programadors d’aplicacions de Mac s’han ajuntat en una campanya d’un 25 per cent de descompte. Hi ha un codi de promoció que s’ha d’inserir en el moment de fer la compra (SUMMERFEST2015). L’enllaç és aquest:

http://www.eastgate.com/Tinderbox/Specials/SummerFest.html

Els programes són una llista molt atractiva:

 • Aeon Timeline
 • Bookends
 • DevonThink Pro Office
 • Nisus Writer
 • Scrivener
 • Take Control Books (no, això no és un programa)
 • Tinderbox

Podria dir coses de Nisus Writer, Scrivener i Bookends, que ja tinc i utilitzo, i dels llibres de la sèrie Take Control, però el programa que destaca pel meu gust és Aeon Timeline, que serveix per fer cronologies, és a dir, seqüències de fitxes en una línia temporal. Aquestes fitxes poden tenir imatges (no sé si altres mèdia també; ho sabré quan l’hagi adquirit). Les cronologies van molt bé per estudiar història, però es poden utilitzar per classificar altres continguts.

Existeix una plantilla de Scrivener que s’integra amb Aeon Timeline. Al grup d’usuaris de Scrivener a Google+ (en anglès) se n’ha parlat unes quantes vegades.

Així doncs, la promoció Summerfest 2015 és una bona manera de fer el pas a provar algun programa nou. Jo m’hi poso ara mateix.