as

Quark en el món Mac

Fa il·lusió veure aparèixer QuarkXPress 2015 al lloc web de Macworld («QuarkXPress 2015 review: Chock full of new features requested by you»). Molts membres de la comunitat dels componedors de text i dels dissenyadors de mitjans impresos utilitzen amb gust ordinadors Mac, i Quark hi afegeix l’oportunitat de fer vida fora d’Adobelàndia.

Hi ha dos grans motius per fer una ullada a les prestacions de Quark: la integració amb XML i l’exportació a EPUB. Això no treu que Quark pugui ser utilitzat igualment com una aplicació de maquetació, això és, quan la precisió i la potència dels sospitosos habituals (Word, LibreOffice, Pages, Nisus Writer…) queda curta.

as

Quark in the Mac world

It’s a joy to see QuarkXPress 2015 featured on Macworld’s website («QuarkXPress 2015 review: Chock full of new features requested by you»). Many members of the community of typesetters and print media designers have always been keen on using Mac computers, and Quark adds to that the opportunity to live a life outside Adobeland.

There are two big reasons to take a peek at Quark’s capabilities: integration with XML and exporting to EPUB. However, Quark can be used as a regular page layout application, in other words, when the accuracy and power of the usual suspects (Word, LibreOffice, Pages, Nisus Writer…) isn’t enough.

as

QuarkXPress and InDesign as tools for copy editors?

Typesetters are those who tinker with the text inside the text boxes when working with QuarkXPress and InDesign. They have to deal with unexpected end-of-line word divisions and the behaviour of words not yet in dictionaries. What QuarkXPress and InDesign offer is a way to keep custom word divisions and to create user-defined dictionaries. Consequently, in this matter, shouldn’t typesetters and copy editors be allies?

To be honest, there is more than that. Copy editors would be grateful to replace Word with Quark or InDesign. In addition to end-of-line word divisions, they would be able to control the use of hard and thin spaces, soft hyphens and particular Unicode characters. Not only would they be more efficient, they would work a lot more comfortably.

I definitely can see these two page-layout applications as tools for keeping a tight rein on the text and a valuable asset for copy editors.