Composició de Preedició | Al menú | Tipografia, l’abillament de l’escriptura

Publicació: .
Actualització: .

Composició de Preedició

Preàmbul

A dalt.

La lletra Linux Libertine

He escollit la família Linux Libertine O (la O, aquí, significa ‘OpenType’). Tinc les fonts hostatjades al meu espai de servidor web, per no haver d’incrustar codi de Google o algun altre servei de fonts telemàtiques que faci seguiment, com he explicat al preàmbul.

Dades de la lletra

Dins aquesta família hi ha una variant anomenada Display que utilitzo per als títols <h1> i <h2> i per als paràgrafs de classe "entradeta" .

Avantatges

 1. El gran nombre de glifs que cobreix: en la rodona són 2.674; en la Display, 2.240.
 2. Conté versaletes.
 3. La col·locació vertical de l’apòstrof és apropiada per a idiomes com el català, el francès i l’italià, que tenen seqüències com ⟨l’⟩ i ⟨d’⟩ (fig. 1).
 4. Té els dos parèntesis angulars:
  • U+2329 LEFT-POINTING ANGLE BRACKET
  • ⟩ U+232A; RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET
Fig. 1. Comparació de l’altura dels apòstrofs i les cometes altes en tres lletres: Plantin, Brill i Linux Libertine O. S’observa que la Brill col·loca aquests glifs a una altura massa baixa. Pel que fa a les altres dues, la primera fa coincidir l’altura amb la de les majúscules, mentre que la darrera no: coincideixen amb l’altura dels ascendents de les minúscules.

Inconvenients

Hi falten caràcters que necessito habitualment:

 1. Semiclaudàtor alt esquerre: U+2E22 TOP LEFT HALF BRACKET.
 2. Semiclaudàtor alt dret: U+2E23 TOP RIGHT HALF BRACKET.
 3. No té una lligadura habitual (propietat liga d’OpenType) per a la ela geminada (fig. 2).

Els semiclaudàtors d’obertura i tancament em fan falta per delimitar expressions sense acudir a recursos com la cursiva o els claudàtors normals.

Fig. 2. Comparació de la ela geminada segons la selecció d’idioma català i anglès en InDesign. La Celeste executa la lligadura quan hi ha idioma català. En canvi, la Linux Libertine O no aplica cap canvi. En tercer lloc, la Source Serif aplica la lligadura tant en anglès com en català.

Lletres alternatives

Les lletres que podrien complir uns requeriments semblants són les següents:

A dalt.

El paràgraf

A la versió per a pantalla de Preedició opto per marcar els paràgrafs de la manera tradicional a la xarxa: amb línia blanca de separació i sense sagnat a la primera línia.

A la versió per imprimir (encara en procés d’elaboració), els paràgrafs es componen a la manera llibresca: el primer, sense sagnat a la primera línia; els següents, sense línia blanca de separació i amb sagnat a la primera línia.

A dalt.

Les llistes

[En preparació.]

A dalt.

Les classes

[En preparació.]

Les classes, en HTML, són una categoria que permet assignar atributs a elements. Gràcies a una classe, tots els elements que tinguin aquella classe poden ser identificats pel full CSS i per JavaScript, que hi assignaran atributs o comportaments.

A dalt.