Descàrregues > Altres descàrregues | Al menú

Altres descàrregues

Fitxa “Accents diacrítics del català”

Enllaç recomanat: https://www.preedicio.com/fitxadiacritics.pdf.

Fitxa de consulta dels accents diacrítics del català elaborada amb la lletra Tinta Coated, de Jordi Embodas.

Xerrada “La trama del text: Matèria i propietats del text tipogràfic”

Enllaç recomanat: https://www.preedicio.com/xerradatrama.pdf.

Contingut de la xerrada feta el 23 de novembre del 2018 al Museu del Disseny de Barcelona, dins l’entorn del Màster en Tipografia Avançada de l’Escola Eina, Centre Universitari de Disseny i Art.

El disseny d’aquest document en format PDF és un assaig de composició per a pantalla. Les proporcions de pàgina són 2.732 × 2.048 píxels. Per imprimir-lo en paper de format A4, recomanem reduir-lo a un 22%.

A dalt.