Descàrregues > Sèrie ‘Editar amb InDesign de Mac’ | Al menú

Sèrie ‘Editar amb InDesign de Mac’

Annex. El codi GREP

A dalt.

Tema 11. “L’automatització”

Primera pàgina del PDF del tema 11

A dalt.

Tema 10. “Diccionaris de mots”

Primera pàgina del PDF del tema 10

A dalt.

Tema 9. “El final de ratlla”

Primera pàgina del PDF del tema 9

A dalt.

Tema 8. “Revisió assistida”

Primera pàgina del PDF del tema 8

A dalt.

Tema 7. “Estils de text”

Primera pàgina del PDF del tema 7

A dalt.

Tema 6. “OpenType i dos panells”

Primera pàgina del PDF del tema 6

A dalt.

Tema 5. “Caràcters i glifs”

Primera pàgina del PDF del tema 5

A dalt.

Tema 4. “Documents, pàgines i caixes”

Primera pàgina del PDF del tema 4

A dalt.

Tema 3. “Visualització i dreceres de teclat”

Primera pàgina del PDF del tema 3

A dalt.

Tema 2. “Eines, barres i panells”

Primera pàgina del PDF del tema 2

A dalt.

Tema 1. “Més enllà de Word i LibreOffice”

Primera pàgina del PDF del tema 1

A dalt.